Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:
  • • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kunowie;
  • • Kontakt do Administratora ochrony danych w TBM Sp. z o.o. można uzyskać pod adresem e - mail: kontakt@tbm.info.pl, tel.: +48 41 265 42 72,
  • • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie.
  • • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy.
  • • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zapytania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Wiadomość:TBM Sp. z o.o.

27-415 Kunów, ul. Kolejowa 7A
Biuro czynne pon.-pt. 8-16
Telefon: (41) 265 42 72
Fax: (41) 265 34 25
Email: kontakt@tbm.info.pl