Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

TBM dotacje UE

Firma TBM Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej firmy TBM Sp. z o.o. poprzez termomodernizację oraz wymianę oświetlenia” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi III „Efektywna i zielona energia”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez ograniczenie kosztów funkcjonowania. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez termomodernizacje budynków, wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz wymianę armatury co pozwoli ograniczyć zużycie energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz wody.

Okres realizacji projektu od 01.07.2017 do 10.12.2018r.

Wartość projektu ogółem: 272 253,25 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 214 008,33 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 117 704,58 PLN


Wpis dodano: 24.10.2018

TBM Sp. z o.o.

27-415 Kunów, ul. Kolejowa 7A
Biuro czynne pon.-pt. 8-16
Telefon: (41) 265 42 72
Fax: (41) 265 34 25
Email: kontakt@tbm.info.pl