Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

TBM dotacje UE

Rozstrzygnięcie – analizator w bliskiej podczerwieni (NIR)

Dotyczące dostawy aparatury do kontroli jakości - analizatora w bliskiej podczerwieni (NIR) na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz procesu produkcji ”

Rozstrzygnięcie – analizator w bliskiej podczerwieni [pdf]
Wpis dodano: 20.03.2017

Rozstrzygnięcie - systemy informatyczne

Dotyczące dostawy 2 systemów informatycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz procesu produkcji ”.

Rozstrzygnięcie - systemy informatyczne [pdf]
Wpis dodano: 09.03.2017

Zapytanie ofertowe - na dostawę aparatury do kontroli jakości

Analizator Analizator Analizator Analizator Analizator Analizator Analizator Analizator Analizator Analizator Analizator Analizator Analizator Analizator Analizator Wpis dodano: 03.03.2017

Zapytanie ofertowe - systemy informatyczne

Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje Wpis dodano: 24.02.2017

Firma TBM Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:

„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz procesu produkcji” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa innowacji produktowej (1 szt.), procesowej (1 szt.) oraz organizacyjnej (2 szt.) możliwych do osiągnięcia, dzięki poniesieniu następujących wydatków inwestycyjnych:
- Zakup linii do produkcji nadziewanych pałek kukurydzianych (1 szt.)
- Zakup aparatury do kontroli jakości (1 szt.)
- Zakup systemu dozująco pakującego (1 szt.)
- Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu wspomagającego sprzedaż oraz komunikację między klientami (1 szt.)
- Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu wspomagającego komunikację i zarządzanie zadaniami pracowników (1 szt.)

Planowane efekty projektu:
- utworzenie 3 nowych miejsc pracy;
- wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych;
- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

Okres realizacji projektu od 2016-07-01 do 2017-12-31

Wartość projektu ogółem: 1 007 616,62 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 819 200,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 655 360,40 PLN

Wpis dodano: 20.02.2017

Rozstrzygnięcie - linia produkcyjna

Dotyczące dostawy linii do produkcji nadziewanych chrupek kukurydzianych na potrzeby realizacji projektu "Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Przedsiębiorstwa TBM Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz procesu produkcji"
Wpis dodano: 01.08.2016

Rozstrzygnięcie - linia produkcyjna [pdf]

Zapytanie Ofertowe - linia produkcyjna

Dotyczące dostawy linii do produkcji nadziewanych chrupek kukurydzianych na potrzeby realizacji projektu "Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Przedsiębiorstwa TBM Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz procesu produkcji"
Wpis dodano: 01.08.2016

Linia produkcyjna Linia produkcyjna Linia produkcyjna Linia produkcyjna Linia produkcyjna Linia produkcyjna Linia produkcyjna Linia produkcyjna Linia produkcyjna Linia produkcyjna Linia produkcyjna Linia produkcyjna Linia produkcyjna Linia produkcyjna Linia produkcyjna

TBM Sp. z o.o.

27-415 Kunów, ul. Kolejowa 7A
Biuro czynne pon.-pt. 8-16
Telefon: (41) 265 42 72
Fax: (41) 265 34 25
Email: kontakt@tbm.info.pl