Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

TBM dotacje UE Polska

Firma TBM Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Wprowadzenie na rynek przez TBM Sp. z o.o. gamy produktów spożywczych charakteryzujących się właściwościami funkcjonalnymi” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Podziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych, które pozwolą na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowej gamy produktów spożywczych charakteryzujących się właściwościami funkcjonalnym. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa innowacji produktowej (1 szt.) oraz procesowej (1 szt.) możliwych do osiągnięcia, dzięki zakupowi środków trwałych tj. maszyn i urządzeń .

W wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu, firma TBM Sp. z o.o. będzie mogła poszerzyć swoją ofertę produktową o rozwiązanie innowacyjne w skali Europy, co umożliwi jej umocnienie pozycji w branży spożywczej zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Okres realizacji projektu od 01.01.2019 do 31.03.2020.

Wartość projektu ogółem: 6 737 817,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 477 900,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 2 465 055,00 PLN


Wpis dodano: 18.12.2018

TBM Sp. z o.o.

27-415 Kunów, ul. Kolejowa 7A
Biuro czynne pon.-pt. 8-16
Telefon: (41) 265 42 72
Fax: (41) 265 34 25
Email: kontakt@tbm.info.pl